Saben Sagatra Iku Ana Rong Wangsala Iku Diarani Wangsalan …

Gatra kang ngarep isi wangsalan gatra sing mburi isi tebusane utawa batangane. Wanda li ing tembung lali iku nuduhake manawa wangsalan jenang gula iku batangane glali 2.


Contoh Soal Bahasa Jawa Enis Solika

Unen-unen wangsalan lamba mung saukara kang kedadean saka rong gatra.

Saben sagatra iku ana rong wangsala iku diarani wangsalan …. Wangsala lamba Wangsala lamba iku wangsalan kang isi batangane mung siji.

Read more